Home

Знаете ли за Рациария? Какво е това Рациария?

Римският град Рациария е разположен в района на днешното село Арчар, близо до град Видин. (Още за Арчар) Рациария възниква в началото на I в. от н.е. като военен център на мястото на по-старо мизийско поселение. Името си получава вероятно от император Веспасиан (69 - 79 г.), който полага големи грижи по укрепването на долнодунавския лимес и по организирането на дунавската флотилия, на която Рациария е една от главните станции. В чест на победата си над даките, император Траян (98 - 117)издига мизийска Рациария в колония Улпия Траяна Рациария. Градът се развива като голям занаятчийски център, като златарството заема почетно място. Археолозите са открили над 50 различни по вид и характер златни и сребърни накити. Единствено при разкопките на Рациария е открито златно находище в жилище - такова нещо няма дори при такива известни римски градове като Херкулан и Помпей.

А по-точно: Римският град Рациария е бил... и е безвъзвратно изгубен за нас, благодарение на самите нас.

Този проект има за цел да разкаже на тези, които не знаят за едно от най-големите съкровища на България. Съкровище и в културен, исторически, туристически и съвсем буквален план.

А също така да пробуди съзнанието на тези, които знаят и съзнателно унищожават, грабят и вандалски и завинаги разрушават световното историческо наследство в България.

Защото Рациария е наследство не на Арчар, не на Видин, дори и не на България, а на целия КУЛТУРЕН СВЯТ.

 

 
Авторизация
Посетители в момента
В момента има 22 посетителя в сайта
Интересно: